UNTUK INDONESIA YANG LEBIH BERADAB

BERITA TERBARU

Fiqh dan Humanisme

telah tiba masanya bagi umat Islam kembali membekali dirinya dengan tradisi Tahafut yang telah ditumbuhkan oleh Imam al-Ghazali melalui karyanya, Tahafut al-Falasifah. Sehingga dapat mengenal pasti apa yang menjadi masalah mereka dan apa yang hanya ditampilkan seolah-olah ia adalah masalah mereka, padahal sebenarnya adalah masalah umat agama-agama lain. Dengan demikian umat Islam tidak akan pernah terputus dari akar khazanah keilmuan Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah. Inilah sanad ber-Islam yang harus diwariskan dari generasi ke generasi.

read more
Page 19 of 23« First...10...1718192021...Last »
Print Friendly, PDF & Email