Tauhid Asma wa Shifat

Tauhid Asma wa Shifat

Untuk memudahkan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, para ulama meletakkan beberapa kaidah. Di antara kaidah tersebut: Nama dan Sifat Allah adalah sesuatu yang tauqifi (tidak ditetapkan kecuali berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah). Tidak ada ruang bagi akal dalam...